Login

Adviseur Klantproces & Kwaliteit

Amsterdam
Detachering ZZP
24 - 32 uur 32 - 36 uur
Noord-Holland

Job description

Doel van de functie:

De Adviseur Klantproces & Kwaliteit zorgt ervoor dat de afdeling Klantdienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk samenwerkt, zowel binnen de eigen afdeling als met andere afdelingen, waarbij de klantdienstverlening centraal staat. Aandacht voor kwaliteitszorg- en controle zijn daarbij belangrijk. Kijkt kritisch naar de kwaliteit van klantdienstverlening, samenwerking en mogelijkheden om processen efficiënter in te richten.

1. Advisering en ondersteuning

 • Ontwikkelingen in het eigen vakgebied zijn gevolgd, consequenties voor de woningcorporatie zijn inzichtelijk gemaakt en vertaald naar de activiteiten binnen de afdeling Klantdienstverlening en relevante afdelingen.

 • De afdeling Klantdienstverlening en relevante afdelingen zijn adequaat geadviseerd over de inrichting en verdere verbetering van klantsignalen, klant- en werkprocessen en de kwaliteit daarvan.

 • Met intern en extern onderzoek is inzicht verkregen in klantbeleving en wordt geanalyseerd en geadviseerd hoe de afdeling Klantdienstverlening en relevante afdelingen hier op aan kunnen sluiten.

 • De manager Klantdienstverlening is geïnformeerd en geadviseerd over relevante trends en ontwikkelingen in de markt en is op de hoogte wat de invloed is op het beleid, de processen en de werkwijzen binnen de afdeling.

 • De manager Klantdienstverlening wordt voorzien van adequate adviezen op het gebied van kwaliteit en processen.

 • Visie, strategie en doelstellingen zijn vertaalt naar processen, rekening houdend met de doelstellingen van de afdeling.

 • Er zijn overleggen gevoerd met interne samenwerkingspartners om zodoende op de hoogte te blijven welke ontwikkelingen/veranderingen van invloed zijn op de processen en kwaliteit van de afdeling Klantdienstverlening en vice versa.

 • Werkprocessen en kwaliteit van de afdeling Klantdienstverlening zijn geanalyseerd en verbetervoorstellen geformuleerd.

 • Verbetert en implementeert werkprocessen en coördineert en bewaakt daarbij kwaliteitstrajecten.

 • Adviseert collega’s omtrent de nut en noodzaak van gebruikmaking van de processen.

2. Uitwerking, signalering en monitoren

 • Zorgt ervoor dat de processen binnen de afdeling Klantdienstverlening en die met andere relevante afdelingen optimaal verlopen.

 • De processen, werkwijzen en kwaliteit van de afdeling Klantdienstverlening zijn afgestemd met relevante afdelingen binnen de woningcorporatie.

 • Signaleert afdeling overstijgend knelpunten binnen processen en doet verbetervoorstellen voor het optimaliseren van de kwaliteit.

 • Verzamelt relevante interne een externe informatie en vertaalt deze naar het eigen aandachtsgebied.

 • Bewaakt of de gehanteerde klantprocessen naar wens verlopen en onderneemt zo nodig actie.

Benefits

Schaal J

Adviseur Klantproces & Kwaliteit
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.