Login

Analist Strategie

Voor een woningcorporatie in Den Haag zijn wij op zoek naar een analist Strategie. Het betreft een functie voor 24 uur per week en voor de duur van ongeveer 4 maanden. Startdatum is 2 september 2024 / Einddatum is 20 december 2024.

Den Haag
Detachering
Zuid-Holland

Job description

1. Relevante informatie is beschikbaar conform afspraken met analist

 • Verzamelt informatie vanuit de organisatie, uit het werkgebied en de sector.
 • Beoordeelt de relevantie van de verkregen informatie en zorgt dat deze tijdig en volledig beschikbaar is voor het team Strategie.
 • Stelt maandelijks voor de directeur Concernstaf en het team Strategie de complete en correcte informatie op over de voortgang en realisatie van de KPI’s.
 • Volgt de voortgang van de prestatieafspraken en signaleert afwijkingen tijdig.
 • Verzamelt gegevens voor de Beheer Intensiteit Kaart (BIK) en verwerkt deze.
 • Stelt factsheets op over specifieke onderwerpen, zoals wijk-factsheets en wonen met zorg.
 • Bespreekt gesignaleerde knelpunten op het gebied van informatievoorziening met de bestuursadviseur Strategie.

2. Analyses zijn opgesteld

 • Analyseert de relevante informatie uit de organisatie, het werkgebied en de sector. Voorbeelden hiervan zijn de BIK, de periodieke verhuur– en aanbodrapportages (zowel lokaal als regionaal) en de jaarlijkse analyse van de investeringen van de ‘DVS-corporaties’ (De Vernieuwde Stad).
 • Bestudeert relevante onderzoeken en rapportages, analyseert deze en vat hoofdpunten en conclusies samen.
 • Ondersteunt de directeur Concernstaf en de bestuursadviseur Strategie bij het opstellen van de begroting en de kwartaalrapportages.

3. Projecten van het team Strategie zijn ondersteund

 • Levert als project assistent een actieve bijdrage aan de projecten van het team Strategie, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Voorbeelden van projecten zijn onder andere het jaarverslag, bedrijfsjaarplan, visitatie, prestatieafspraken, beleidsplan duurzaamheid.
 • Ondersteunt het team Strategie bij de activiteiten in het kader van De Vernieuwde Stad.

Requirements

 • WO werk- en denkniveau in combinatie met eerder verworven competenties op het gebied van ’analyse en managementinformatie.
 • Kennis op het gebied van volkshuisvesting, de woningmarkt en ontwikkelingen/trends daarbinnen.

Benefits

Schaal J

Analist Strategie
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.