Login

Beleidsmedewerker

Voor een woningcorporatie in het Groene Hart zijn wij op zoek naar een tijdelijke Beleidsadviseur, per direct tot het einde van het jaar en voor 2 dagen per week.

regio Zuid-Holland
Detachering ZZP
40 16 - 20 uur
Zuid-Holland Utrecht Noord-Holland

Job description

Voor een woningcorporatie in het Groene Hart zijn wij op zoek naar een tijdelijke Beleidsadviseur, per direct tot het einde van het jaar en voor 2 dagen per week.

1. Woonbeleid
Resultaat: Beleid is transparant en effectief, anticiperend op en afgestemd met de externe omgeving.

 • Initieert en maakt beleidsvoorstellen voor de afdelingen Vastgoed, Maatschappij en Governance inzake breed modern bewonersparticipatiebeleid, leefbaarheidsbeleid, huurprijsbeleid, tweede kans beleid, servicebeleid, beleid duurdere huur, buurt- en wijkbeheer, ondernemingsplan, huurbeleid, jaarverslag, sociaal statuut, ZAV en jaarlijkse huuraanpassing, etc.

 • Stelt onderdelen jaarplan van het team Governance op.

 • Resultaatafspraken maken met de gemeente, bijdragen aan prestatieafspraken leveren m.b.t. (jaarlijks proces inclusief ambtelijke, bestuurlijke en tripartite overleggen, biedingen).

 • Leidt zelfstandig projecten uit jaarplan uit met sterk beleidsmatige component.

 • Voert onderzoeken uit in het kader van trends in de woningmarkt.

 • Stelt beleidskaders op voor huisvesting bijzondere doelgroepen en woonruimtebemiddeling op.

 • Volgt ontwikkelingen betreffende Wonen breed en huur(recht) en doet waar nodig voorstellen voor aanpassingen in beleid.

 • Volgt ontwikkelingen op het vlak van corporaties in de brede zin; woningwet, wet regie op de volkshuisvesting etc.

2. Verantwoording beleidsonderwerpen
Resultaat: Gewenste resultaten en uitvoering beleidsonderwerpen worden gemonitord zodat bij afwijking tijdig kan worden ingegrepen.

 • Bij beleidsonderwerpen steeds onderzoeken welke externe stakeholders van belang zijn en zorgt voor afstemming en waar wenselijk inbreng van in- en externe stakeholders.

 • Toezien op beleidsimplementatie en toepassing en beleidsevaluatie en hierover rapporteren.

 • Intern effectief afstemmen van de werkzaamheden bij raakvlakken met andere (beleids-)processen, waar nodig vormen werk- en projectgroepen en geven van projectleiding.

 • Aanleveren van de benodigde project-, verantwoordings- en stuurinformatie inzake afdeling voor de interne organisatie.

 • Bijdrage leveren aan jaarverslag en andere verslagleggingsdocumenten inzake organisatie breed.

 • Geeft ondersteuning aan de Assetmanager bij het uitwerken van het facetbeleid en stemt tevens af de raakvlakken m.b.t. beleidzaken. Dit betreft beleid rondom inkoop, aanbesteding, kwaliteitsbeleid, duurzaamheid, asbest, ZAV en EPV.

Benefits

Schaal J

Beleidsmedewerker
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.