Login

Bestuurssecretaris

Voor een woningcorporatie in Vlaardingen zijn wij op zoek naar een bestuurssecretaris voor minimaal 1 jaar en 24 - 28 uur per week. 

Vast ZZP Detachering
20 - 24 uur 24 - 32 uur
Zuid-Holland

Company profile

In de functie van bestuurssecretaris werk je nauw samen met de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen, maar sta je, als MT-lid, ook direct in verbinding met het management en de medewerkers.

Als bestuurssecretaris ben je een verbinder. Tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Maar ook tussen het bestuur en de rest van de organisatie. Je kunt verschillende belangen goed afstemmen, voorziet partijen van de juiste informatie en stroomlijnt de bestuurlijke processen en besluitvorming. Vanzelfsprekend zorg je ervoor dat deze zijn getoetst op wet- en regelgeving. En dat met een kritische blik en op een proactieve manier. Je houdt de governance up to date en zorgt voor de naleving ervan in de organisatie. Je bouwt en onderhoudt relevante interne en externe netwerken, om je rol goed te kunnen vervullen.

Het houden van overzicht kost je geen moeite. Je zorgt ervoor dat managementrapportages tijdig worden aangeleverd, je houdt collega’s scherp en je stuurt bij op momenten dat het nodig is. Of je pakt een rol als ‘olieman/-vrouw’. Samen met de directeur-bestuurder bewaak je draagvlak voor de strategische koers van de organisatie. Dit vraagt dat je op de hoogte blijft van maatschappelijke, juridische en bestuurskundige ontwikkelingen en beleid op het brede veld van huisvesting. Maar ook dat je gevoel houdt voor alle strategische zaken en projecten in de organisatie. Je attendeert de directeur-bestuurder en de commissarissen proactief en op de juiste manier op lopende zaken die aandacht vragen.

Qua verantwoording val je rechtstreeks onder de directeur-bestuurder. Er is voor gekozen om de functie onafhankelijk te positioneren. Je bent daarbij een teamspeler die met accuratesse en structuur werkt. In de inrichtingsplannen die er nu liggen geeft de bestuurssecretaris geen leiding.

Job description

 • Je adviseert en ondersteunt de directeur-bestuurder met betrekking tot governance en strategische besluitvormingsprocessen. Je bent zijn sparringpartner;
 • Je bent de spin in het web tussen bestuurder en RvC en een linking pin tussen directeur-bestuurder en de organisatie.
 • Je bent eigenaar van de governance jaaragenda van de directeur-bestuurder en RvC, geeft de agenda vorm op basis van de Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet en geeft hier uitvoering aan;
 • Je coördineert samen met bestuursassistente de bestuurlijke overlegstructuur van de directeur-bestuurder en RvC;
 • Samen met strategisch beleidsadviseur voorbereiden en adviseren op politiek-bestuurlijke agenda;
 • Je toetst de kwaliteit van de stukken, zodat besluitvorming goed, zorgvuldig en soepel kan plaatsvinden. Dit doe je door een kritische meelezer voor de opstellers van stukken (op inhoud en structuur) te zijn. Hierbij help je het niveau van de stukken consistenter te krijgen;
 • Je bent verantwoordelijk voor juridisch advies op strategisch en tactisch niveau op vraagstukken die verschillende rechtsgebieden raken (Woningwet, vastgoedrecht, RO-recht, bouwrecht, huurrecht, overeenkomstenrecht, de WOR en de Overlegwet). De eerste afvang doe je waar mogelijk zelf, maar schakelt wanneer nodig met externe juristen en notarissen (met wie de organisatie al jarenlang samenwerkt);
 • Je vertaalt wet- en regelgeving naar kaders voor de organisatie. Je toetst of de organisatie compliant is;
 • Je bent verantwoordelijk voor het signaleren van (al dan niet juridische) risico’s en voor het vergroten van het besef hierover binnen de organisatie;
 • Je volgt de ontwikkelingen in de markt én op het gebied van wet- en regelgeving en vertaalt deze naar consequenties voor de organisatie.

Een veelzijdig en uitdagend takenpakket binnen een organisatie in ontwikkeling, waarbij je ook zelf nog de nodige vorm en inhoud kunt geven aan je functie. Je takenpakket kan wijzigen naar aanleiding van de ontwikkelingen van de organisatie.


Requirements

Je werkt graag binnen een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. We hebben te maken met externe, veelal politieke, ontwikkelingen. Zowel landelijk als lokaal. De opgaven waar wij de komende tijd hard aan werken: het bouwen van woningen om de woningnood te helpen oplossen, de energietransitie, werken aan sociaal-economisch sterke wijken en ook de interne organisatie. Als persoon ben jij proactief en flexibel. Nauwkeurigheid zit je in het bloed en je voelt je ervoor verantwoordelijkheid dat informatie op juiste manier tot stand komt en gedeeld wordt. Verder:

 • Je bent een professionele, betrokken en open persoonlijkheid. Je beleeft duidelijk plezier aan je werk, wilt bijdragen en bent in staat om in samenwerking met anderen te bouwen aan de organisatie;
 • Je herkent je in onze klantwaarden: betrokken, adequaat, maatwerk, dichtbij, fair en samenwerken;
 • Je hebt een wo werk- en denkniveau. Een afgeronde universitaire opleiding bestuurskunde/beleidskunde is een pré;
 • Je hebt ruime werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een complex stakeholderveld. Ervaring in de woningcorporatiesector is een pré, maar niet noodzakelijk;
 • Je bent een natuurlijke gesprekspartner voor de directeur-bestuurder, het MT en de commissarissen en beweegt je tegelijkertijd gemakkelijk door de organisatie;
 • Je doorgrondt good governance en weet de stappen hier naartoe te identificeren en initiëren;
 • Je bent een strategisch denker met een pragmatische inslag;
 • Je bent sterk in organiseren en plannen, overzicht bewaken en samenhang zien;
 • Je bent analytisch sterk, constructief kritisch en hebt overtuigingskracht, tegelijk sta je ook open voor de mening van anderen;
 • Je bent ondernemend, ziet kansen, schakelt snel en pakt mogelijkheden om de organisatie verder te helpen;
 • Je bent digitaal zeer vaardig en waar nodig leidend en initiatiefrijk;
 • Je maakt makkelijk verbinding met andere mensen. Mondeling kun je goed communiceren en schriftelijk ben je helder en to the point.

Benefits

De functie is ingeschaald in schaal L van de Cao Woondiensten (maximaal € 7.198,- bruto per maand op basis van 36 uur)

Bestuurssecretaris
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.