Login

Directiesecretaresse

Voor een kleine woningcorporatie in de regio Haaglanden zoeken wij een ervaren directiesecretaresse die voor in elk geval drie tot zes maanden wil ondersteunen. De rol is voor 28 tot 32 uur per week.
Nieuw

Job description

Voor een kleine woningcorporatie in de regio Haaglanden zoeken wij een ervaren directiesecretaresse die voor in elk geval drie tot zes maanden wil ondersteunen. De rol is voor 28 tot 32 uur per week. Je gaat je met name bezighouden met:

Secretariaat:

 • Het assisteren en verrichten van diverse werkzaamheden ter ondersteuning van de directeur/bestuurder en MT-leden;

 • Het zorgdragen voor het verwerken, verspreiden, beheren en redigeren van uitgaande en ingekomen post, (inclusief postprocedures);

 • Het verrichten van secretariële werkzaamheden ten behoeve van de RvC, waaronder het verzorgen en bewaken van de agenda, het verzorgen van uitnodigingen, het voorbereiden en verspreiden van stukken ten behoeve van RvC vergaderingen en notulen;

 • Het verrichten van secretariële werkzaamheden ten behoeve van de MT-leden, waaronder het verzorgen en bewaken van de agenda, het verzorgen van uitnodigingen, het voorbereiden en verspreiden van stukken ten behoeve van MT vergaderingen en notulen;

 • Het ontvangen van bezoekers voor de RvC en de directeur/bestuurder;

 • Het notuleren tijdens vergaderingen en het uitwerken van notulen;

 • Het bijhouden van het algemene archief, het RvC-archief, het directie- en MT-archief.

Personeel & Organisatie:

 • Het bijhouden van het personeelsdossier (personeelsadministratie);

 • Het verrichten van activiteiten van organiserende aard omtrent vergaderingen en diverse personeelsaangelegenheden.

Communicatie/PR:

 • Het zorgdragen voor een juiste informatievoorziening ten behoeve van de directeur/bestuurder en alle afdelingen

 • Het leveren van een bijdrage aan een optimale interne en externe communicatie;

 • Het in overleg met het woonbedrijf uitvoeren van PR- en communicatiewerkzaamheden;

 • Het bewaken van de huisstijl.

Facilitaire diensten:

 • Het bijhouden van voorraden op het gebied van kantoorartikelen, drukwerk en huishoudelijke benodigdheden en het inkopen ervan.

Requirements

- MBO/HBO-niveau;

- een afgeronde secretaresseopleiding;

- goed ontwikkelde communicatieve en contactuele vaardigheden;

- goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;

- computervaardigheden en tekstverwerking.

Benefits

Schaal G of H van de cao Woondiensten.
Directiesecretaresse
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.