Login

Financial Controller

Voor een woningcorporatie in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Financial Controller voor 36 uur per week en voor enkele maanden.

Rotterdam
ZZP Detachering Vast
32 - 36 uur
Zuid-Holland

Job description

Voor een woningcorporatie in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Financial Controller voor 36 uur per week en voor enkele maanden.

1. Begroting, rapportages en berekeningen

 • Concipieert de financiële onderdelen van (beleids)plannen en planningen;
 • Stelt taakstellende (onderdelen van) begrotingen op en verzorgt (een deel van) de jaarrekening, ontwikkelt en bewaakt mede de richtlijnen, tijdigheid, juistheid en voortgang en stelt toelichtingen op;
 • Zorgt voor de (financiële) gedeelten van de reguliere managementinformatie, beleidsondersteuning en bestuursbesluiten. Toetst en beoordeelt de aangeleverde informatie;
 • Voert controle en toetsing uit op een afdoende registratie en analyse van de financiële gegevens en doet verbetervoorstellen;
 • Consolideert delen van de concept-(meerjaren)begroting, de managementrapportage en de jaarrekening en stelt toelichtingen op;
 • Voert berekeningen uit ten behoeve van beleidsondersteuning;
 • Zorgt voor een deel van de dVi en dPi en Aedes Benchmark;
 • Onderhoudt het prognosemodel Wals, stelt en onderhoudt de meerjarenbegroting en voert investeringsberekeningen uit.

2. Marktwaardering

 • Verzamelt en controleert (vastgoed) data ten behoeve van de aanlevering aan de taxateurs;
 • Analyseert de effecten van wijzigingen in data en uitgangspunten op de marktwaarde;
 • Heeft de rol als administratief manager in het taxatieproces van de waardebepaling.

3. 2e lijn controles

 • Voert controles uit op basis van het controle-plan;
 • Rapporteert over de uitkomsten en adviseert over mogelijke verbeteringen.

Requirements

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis op het terrein van waarde- en rendementsbepaling;
 • Kennis op het terrein van prognosemodellen voor woningcorporaties;
 • Kennis op het terrein van planning & control;
 • Gedegen kennis van Excel.

Benefits

Schaal K cao Woondiensten

Financial Controller
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.