Login

Medewerker Huuradministratie

Amsterdam
Detachering ZZP
20 - 24 uur 24 - 32 uur
Noord-Holland

Job description

1. Sub administraties

 • Gegevens in subadministratie huren en waarborgsommen zijn gecodeerd en geregistreerd.

  • Ontvangsten en uitbetalingen zijn dagelijks verwerkt.

  • Opstellen betalingsvoorstel voorstanden huur/servicekosten/verhuiskosten.

  • Maandafsluiting is tijdig en correct.

 • Documenten zijn correct gearchiveerd.

 • Gegevens ten behoeve van de rapportage zijn tijdig geleverd.

 • Huurprolongatie is tijdig en correct opgestart en huurprijsmutaties zijn gecontroleerd.

 • Debiteurenadministratie vertrokken bewoners zijn correct beheerd.

  • Herinneringen zijn tijdig verstuurd.

  • Betalingsafspraken conform procedures gemaakt en bewaakt.

  • Uit handen geven vordering aan deurwaarde conform richtlijn.

  • Openstaande posten hebben een verklaring.

  • Voorstellen voor het afboeken van vorderingen zijn tijdig op juiste niveau gelegd.

 • Gegevens m.b.t. huursubsidies zijn correct en tijdig gecontroleerd en beheert.

  • Uitval lijsten zijn verwerkt.

  • Afrekening VROM is verwerkt.

  • Informatie is aan de huurders verstrekt.

  • HIP is geraadpleegd.

 • Overige (ondersteunende) werkzaamheden zijn conform afspraak uitgevoerd.

2. Interne afspraken en (afdeling)overleg

 • Stemt de uit te voeren werkzaamheden periodiek af met collega’s en leidinggevende.

 • Signaleert onjuistheden en koppelt deze terug aan de leidinggevende.

Requirements

 • Het is belangrijk dat iemand (corporatie)ervaring heeft met huuradministratie en boekhoudkundige ervaring (voornaamste taak is het doen van de bankboekingen).
 • Bij voorkeur ervaring met Tobias AX.
 • Financiële achtergrond / opleiding op MBO niveau.

Benefits

Schaal E

Medewerker Huuradministratie
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.