Login

Medewerker woonondersteuning sociaal beheer

regio Amsterdam
Detachering ZZP Vast
20 - 24 uur 24 - 32 uur
Noord-Holland

Job description

Hoofdtaken

 • Behandelt na overdracht door de Wijk Woonconsulenten of Woonondersteuners (ernstige) overlastzaken in direct contact met huurders, na overdracht door de Wijk Woonconsulenten of Woonondersteuners, of wanneer buurtbemiddeling niet tot een oplossing leidt.
 • Komt met medewerking van bewoners en/of sociaal team en/of hulpverlenende instanties tot beëindiging van de overlastsituaties en legt afspraken tussen bewoners en met hulpverlenende instanties schriftelijk vast; hieronder begrepen de sancties op niet nakoming van de gemaakte afspraken.
 • Voert, na overleg met het Hoofd Wonen, sancties uit bij niet nakoming van de afspraken, of verzoekt de gemeente overeengekomen sancties zoals een ‘gedragsaanwijzing’ uit te voeren.
 • Houdt dossier van de overlastgevallen en bereidt zo nodig in overleg met een externe jurist juridische procedures voor.
 • Zorgt voor een heldere aanpak van sociale vraagstukken (zoals vereenzaming, verwaarlozing, vervuiling, etc.) van bewoners, in samenwerking met gemeentelijke ‘sociale teams’ en maatschappelijke of hulpverlenende instanties.
 • Interne informatievoorziening:
  • Registreert bewonerscontacten in het medewerkersportaal
  • Stemt af, adviseert en ondersteunt de Wijk woonconsulenten op het gebied van sociaal beheer
  • Stemt bij huurbetalingsproblematiek af met de medewerker huuradministratie

Neem voor een uitgebreid profiel of meer informatie contact op.

Requirements

Opleiding en ervaring
HBO en ervaring in voor de functie relevante taakgebieden; of een met het opleidingsniveau vergelijkbaar ervaringsniveau.

Benefits

Schaal H
Medewerker woonondersteuning sociaal beheer
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.