Login

Opzichter Vastgoed

Dordrecht
ZZP Detachering
24 - 32 uur 32 - 36 uur
Zuid-Holland

Job description

Met spoed op zoek naar een tijdelijke Opzichter Vastgoed voor 36 uur per week en voor minimaal 4 maanden bij een leuke woningcorporatie in de regio Dordrecht.

Doel:

Realiseren van dagelijks onderhoud of projectmatige bouwtechnische werkzaamheden.

Toelichting:

Belangrijk aspect binnen de functie is het sturen op het realiseren van de prestatieafspraken die met Wonen zijn overeengekomen.

Resultaatgebieden:

1. Inspecties

 • Inspecteert de bouwkundige staat van woningen, complexen en technische installaties en rapporteert bevindingen.

2. Toezicht planmatig onderhoud en projecten

 • Houdt toezicht op de uitvoering van onderhoud op kwaliteit en tijdigheid.

 • Ziet toe op naleving Arbo-wetgeving.

 • Bespreekt problemen en neemt maatregelen.

 • Controleert en fiatteert facturen.

 • Verzorgt eindcontrole ten behoeve van oplevering.

 • Verricht de benodigde administratieve werkzaamheden.

3. Dagelijks onderhoud

 • Beoordeelt complexe of onduidelijke reparatieverzoeken. Beoordeelt of werkzaamheden voor rekening en risico van Wonen moeten worden uitgevoerd. Stelt de benodigde werkzaamheden vast. Informeert bewoners.

 • Verricht vooropname bij huuropzegging. Stelt overzicht benodigde werkzaamheden/werkomschrijvingen op, inclusief planning en begroting. Rapporteert bevindingen aan en stemt af met Wonen.

 • Houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden, gericht op kwaliteit en tijdigheid.

4. Woningaanpassing

 • Coördineert en toetst aanvragen op het gebied van WMO.

 • Toetst aanvragen en uitvoering op het gebied van ZAV.

 • Behandelt storm- en brandschades en houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden.

5. Administratie, rapportage en beheer

 • Stelt rapportages op over voortgang van projecten en terugkerende problematieken in dagelijks onderhoud.

 • Rapporteert over afstemmingsproblemen of verschillen in inzicht met de afdeling Wonen over interpretatie resultaatafspraken.

 • Levert informatie aan voor het actualiseren van de woningcartotheek op basis van alle vormen van woningaanpassing en/of verbetering, voortkomende uit (niet) planmatig onderhoud, ZAV of WMO.

 • Controleert en bewaakt inkomende facturen.

 • Ondersteunt de projectleider en projectmanager door het beoordelen van beslisdocumenten van diverse projecten en uitvoeren van conditiemetingen.

 • Stelt (wijzigingen) energielabel vast.

Requirements

Ervaring in een soortgelijke functie binnen de woningcorporatiesector.

Benefits

Schaal H

Opzichter Vastgoed
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.