Login

Senior Wijkbeheerder

Wij zijn voor een woningcorporatie in de regio Amsterdam op zoek naar een tijdelijke Senior Wijkbeheerders voor 32 - 36 uur per week en voor de duur van minimaal 12 maanden.

Amsterdam
Detachering Vast
24 - 32 uur 32 - 36 uur
Noord-Holland

Job description

Wij zijn voor een woningcorporatie in de regio Amsterdam op zoek naar een tijdelijke Senior Wijkbeheerders voor 32 - 36 uur per week en voor de duur van minimaal 12 maanden.

Binnen het buurtteam zijn de wijkbeheerders belast met het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving binnen en buiten de complexen en het bevorderen van de participatie van bewoners. De wijkbeheerders treden op als vertegenwoordiger van de corporaties in de wijk en zijn het eerste aanspreekpunt voor overlastmeldingen.

Resultaatgebieden

1. Informatievoorziening
Operationele contacten met bewoners en externe partijen zijn onderhouden en informatie is verstrekt. De wijkbeheerder is zichtbaar voor en wordt gevonden door buurtbewoners in geval van vragen/problemen.

2. Sociaal beheer
Bewoners zijn op de hoogte van woon- en leefregels en aangesproken op (niet) naleving daarvan. Bij complexere problematiek worden collega’s ingeschakeld en/of externe partijen om te komen tot een tijdige interventie/oplossing.

3. Beheer en onderhoud
Gebreken aan en vervuiling van en om woningen/complexen zijn gesignaleerd en opgelost door het of zelf uitvoeren van passende acties of inschakelen van collega’s of derden voor de uitvoering daarvan.

4. Signalering
Structurele dan wel complexe problemen met betrekking tot de woonomgeving (sociaal, fysiek, onrechtmatigheid e.d.) zijn gesignaleerd aan de buurtcoördinatoren en/of externe stakeholders.

5. Participatie
Vanuit het team is ondersteuning geboden aan het participatieproces door het mede organiseren en begeleiden van overleg en afstemming, stimuleren van betrokkenheid en participatie bij bewoners e.d.

6. Leefbaarheid
Vanuit inzicht in kansen en mogelijkheden is ondersteuning geboden bij het initiëren, uitwerken en realiseren van activiteiten in het kader van leefbaarheid in samenwerking met collega’s en met betrokkenheid van de buurtbewoners.

Requirements

Kennis en ervaring:

  • MBO werk- en denkniveau;

  • ervaring met alle aspecten van wijkbeheer;

  • kennis van geldende regelgeving en procedures;

  • inzicht in de rol en bijdragen van externe stakeholders.

Benefits

Schaal F van de cao Woondiensten

Senior Wijkbeheerder
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.