Login

Teammanager Documentaire Informatievoorziening

ZZP Detachering
32 - 36 uur
Zuid-Holland

Job description

Leidinggeven

 • Geeft leiding aan medewerkers van de afdeling.

 • Levert resultaten conform jaarplan, begroting en kwaliteitseisen.

 • Coacht en ontwikkelt medewerkers.

 • Is verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt functionerende afdeling die zich waar nodig aanpast aan de zich ontwikkelende omgeving.

Functie specifieke taken

 • Stelt archiefplannen op, evalueert deze en adviseert hierover.

 • Monitort de kwaliteit van het archief- en documentbeheer, de dataopslag binnen de business en doet voorstellen tot bijsturing.

 • Is eerste aanspreekpunt voor het management van de drie corporaties.

 • Levert een bijdrage aan een permanente verbetering van het archiefbeleid en data-opslagbeleid voor de drie corporaties.

 • Draagt mede de verantwoordelijkheid voor het efficiënt en effectief organiseren van alle activiteiten op het terrein van de inkomende en uitgaande post en het daaruit voortvloeiende archief- en documentatiebeheer, alsmede om het ontsluiten van informatie (correspondentie, algemene publicaties, naslagwerken, e.d.); is in dat kader verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten m.b.t. het ontwikkelen en het beheren van het Corporatie-brede systeem.

Resultaten (KPI’s) en bedrijfsvoering

 • Realiseert de inzet van de beschikbare capaciteit, prioriteitenstelling, de zorg voor de kwaliteit en voortgang van het werk en neemt daartoe de noodzakelijke personele, financiële en overige beheerbesluiten.

 • Stuurt processen van het vakgebied aan en realiseert een goede planning en verantwoording over de bedrijfsvoering.

 • Doet (beleids)voorstellen t.a.v. de standaardisatie van procedures en werkwijzen voor optimalisering van de werkprocessen.

 • Is verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe/ aangepaste werkprocessen, procedures, en werkwijzen.

 • Levert een bijdrage in de optimalisatie en daaruit voortvloeiende projecten om tot het verbeteren van de (organisatie brede) bedrijfsvoering te komen.

 • Ontwikkelt beleid (tactisch/operationeel) van het eigen team.

 • Verzamelt, controleert en verstrekt gegevens ten behoeve van begroting, (management) rapportages en het afdelingsbudget.

Requirements

Kennis en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau

 • Aanvullende kennis van/opleiding op het vakterrein

 • Kennis van automatiseringsaangelegenheden, administratieve systemen en procedures op het gebied van documentaire informatievoorziening

 • Aanvullende cursussen/trainingen in managementvaardigheden

Competenties

 • Aansturen

 • Resultaatgerichtheid

 • Klantgerichtheid

 • Organisatiesensitiviteit

 • Externe oriëntatie

 • Besluitvaardigheid

Teammanager Documentaire Informatievoorziening
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.