Login

Wijkbeheerder

regio Rijnmond
Detachering ZZP
32 - 36 uur 36 - 40 uur 24 - 32 uur
Zuid-Holland Noord-Brabant Utrecht Zeeland
Nieuw

Job description

Voor een corporatie in de regio Rijnmond zoeken wij een ervaren wijkbeheerder. Dit is een tijdelijke rol van in elk geval 3 maanden en liefst 36 uur per week.

Werkzaamheden:

Resultaatgebied 1: Sociaal beheer

 • Signaleert problemen (technisch of sociaal van aard) en onderneemt actie hierop: volgt de voortgang van de oplossing, betrekt hierbij indien nodig in- en externe partners, en schaalt op indien de oplossing stokt;
 • Controleert de woonomgeving en draagt zorg voor de handhaving (brengt eventueel kosten in rekening);
 • Voert kennismakingsgesprekken met nieuwe bewoners;
 • Informeert bewoners en verwijst hen waar nodig door naar instanties of collega’s;
 • Spreekt bewoners aan bij het niet naleven van de wet- en regelgeving op het vlak van schoon-heel-veilig binnen de wijk;
 • Onderhoudt regelmatig contact met externe partijen (zoals gemeenten);
 • Weet wat er in de wijk speelt en speelt deze kennis waar relevant met collega’s (deelname in IPT’s);
 • Onderneemt actie indien bewoners hun woonomgeving verwaarlozen (bijvoorbeeld tuinaanpak, grofvuil, portiek, schotels);
 • Zorgt voor correspondentie richting de bewoners (standaardbrieven);
 • Neemt deel aan bewonersoverleggen, met als doel te inventariseren wat er speelt in de wijk en de bewoners te informeren over de lopende zaken en ontwikkelingen vanuit Havensteder;
 • Monitort de voortgang van uitgezette acties/oplossingen en stuurt waar nodig bij;
 • Zet zich indien nodig in voor VvE’s.

Resultaatgebied 2: Leefbaarheid, schoon, heel en veilig

 • Draagt bij aan een prettige leefomgeving voor de bewoners;
 • Stemt de uitvoering van werkzaamheden af met aannemers en derden op het vlak van schoon-heel-veilig binnen leefbaarheidsprojecten;
 • Informeert en stemt waar nodig af met bewoners over de uitvoering en voortgang van de lopende zaken binnen leefbaarheidsprojecten;
 • Kan eigen acties ontwikkelen en budget Wijkbeheer inzetten ten behoeve van leefbaarheid;
 • Spreekt bewoners aan en voert overlastgesprekken, bij klantgedrag dat ‘schoon, heel en veilig’ negatief beïnvloedt;
 • Voert bemiddelingsgesprekken tussen huurders om overlast te voorkomen of verhelpen;
 • Treft preventieve maatregelen ten behoeve van leefbaarheid (kan leefbaarheidsprojecten initiëren/voorstellen);
 • Verricht technische taken volgens het 5-minutenprincipe.

Resultaatgebied 3: Toezicht complexen en woonomgeving

 • Houdt tussentijdse- en eindcontroles van uitgevoerde reparaties in (algemene ruimtes) en om de complexen door aannemers of collega’s;
 • Houdt toezicht op de schoonmaak van de complexen;
 • Onderneemt zelfstandig actie bij geconstateerde onregelmatigheden bij het niet naleven van de algemene huurvoorwaarden;
 • Houdt toezicht in algemene zin op zijn complex(en) en de woonomgeving.
Wijkbeheerder
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.