Inloggen

Beheerconsulent

Voor een woningcorporatie in de regio Haaglanden zijn wij op zoek naar een Beheerconsulent voor 32 - 36 uur per week en voor de duur van 3 maanden met optie verlenging.

regio Haaglanden
Detachering ZZP
24 - 32 uur 32 - 36 uur
Zuid-Holland

Functie omschrijving

Het doel van de functie Beheerconsulent is het verzorgen van het sociale woningbeheer, inclusief het zorgdragen voor een optimaal woon- en leefklimaat in de wijk.

1: Beleid en projecten

 • Voert het beleid betreffende de klantrelaties uit, participeert bij de totstandkoming en levert bijdragen aan de uitvoering van wijkleefbaarheidsplannen en complexbeheerplannen; doet voorstellen en verricht activiteiten ter verbetering van het leefmilieu, de woonomgeving en in het kader van buurtontwikkeling en -beheer.

 • Levert bijdragen aan het strategisch voorraadbeheer; signaleert beheerproblemen en relevante buurt- en marktontwikkelingen; adviseert ten aanzien van sloop/nieuwbouw vraagstukken, levert bijdragen aan de onderhoudsbegroting.

 • Verzorgt de uitvoering van het sociaal beheer in het kader van de inspraakprocedure bij nieuwbouw, woningverbetering, herstructureringsprojecten, verzorgt de herhuisvesting en begeleidt uitplaatsingen.

 • Organiseert en coördineert de uitvoering van complex- gebonden PR-activiteiten.

2: Sociaal beheer

 • Vermijdt en beslecht sociale problemen door: advies over de klachtenprocedure, bemiddeling, conflicthantering, doorverwijzen, activeren van instanties, initiëren van juridische en gerechtelijke procedures, optreden als getuige, dossieronderzoek, bewonersonderzoek.

 • Houdt spreekuur, legt huisbezoeken af; inventariseert en onderzoekt klachten over woongedrag en dergelijke; adviseert, ondersteunt, bemiddelt en verwijst of lost zelf, veelal in samenwerking met hulpverleners en instanties, zaken op.

 • Geeft voorlichting aan bewoners(groepen), woningzoekenden en instanties over beheer en beleid; draagt zorg voor en participeert in effectieve bewonersparticipatie; voert periodiek overleg met bewonerscommissies en voert de participatie-overeenkomst uit; schakelt zo nodig medewerkers van andere afdelingen in en bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken.

 • Vertegenwoordigt en behartigt tot op complexniveau de eigenaar belangen van het huurderaandeel in de VvE's.

 • Doet voorstellen ten aanzien van de inhoud van servicepakketten, voert het overleg daarover en draagt zorg voor de afrekening van servicekosten.

 • Doet voorstellen voor de verbetering van de leefbaarheid. Levert een bijdrage aan de totstandkoming van de leefbaarheid begroting en maakt voorstellen voor uitgaven ten laste van het leefbaarheid budget, draagt zorg voor de uitvoering van deze voorstellen en bewaakt de afhandeling, zowel kwalitatief als budgettair.

 • Verzorgt functionele aansturing op het gebied van wijk- en complexbeheer.

Functie eisen

 • Hbo werk en denkniveau;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Affiniteit met en enige kennis van volkshuisvesting en sociaal-beheervraagstukken;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

En verder ben je:

 • Sociaal, empathisch en een kei in het vinden van de samenwerking (intern en extern)
 • Degene die tijdig, duidelijke en rustig weet te communiceren
 • Een echte netwerker die deuren weet te openen
 • Proactief
 • Analytisch, jij legt makkelijk verbanden en bent ook inhoudelijk geïnteresseerd
 • Gestructureerd en daarmee houd je goed overzicht

Arbeidsvoorwaarden

Schaal I € 4.088 tot € 5.376

Beheerconsulent
Login
Hi There!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

Corpo Mission Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.