Inloggen

(senior) Projectleider Ontwikkeling

Voor een woningcorporatie in Zoetermeer zijn wij op zoek naar een (senior) Projectleider Ontwikkeling voor de duur van 6 maanden tot 1 jaar voor 16 - 24 uur met de mogelijkheid om op te bouwen naar 32 - 36 uur.

Zoetermeer
Detachering ZZP Vast
32 - 36 uur 16 - 20 uur 20 - 24 uur 24 - 32 uur
Zuid-Holland

Functie omschrijving

Voor een woningcorporatie in Zoetermeer zijn wij op zoek naar een (senior) Projectleider Ontwikkeling voor de duur van 6 maanden tot 1 jaar voor 16 - 24 uur met de mogelijkheid om op te bouwen naar 32 - 36 uur.

Als (senior) Projectleider Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor:

Planontwikkeling

 • Bedenkt het programma van eisen en de randvoorwaarden van middelgrote en grote (meer complexe) projecten (zowel nieuwbouw als groot-onderhoud en renovaties), werkt plannen uit, incl. begroting en planning, verzorgt de benodigde personele ondersteuning, aanvraag van subsidies en werkt hierbij nauw samen met collega’s.

 • Werkt deelopdrachten voor de complexe projecten zelfstandig uit.

 • Bereidt de architectenkeuze voor, houdt een opdrachtnemersselectie, draagt zorg voor de aanbestedingsstukken van een werk, ontwikkelt i.o.m. groepen kopers/huurders keuzepakketten t.a.v. keukens, sanitair, afwerkingsniveau e.d., voert besprekingen en onderhandelingen en bewaakt de schriftelijke vastlegging van afspraken, overeenkomsten en contracten.

 • Participeert in voorlichtings- en inspraakactiviteiten, verzorgt de informatievoorziening en voortgangsrapportages, lost problemen op en doet zo nodig voorstellen tot aanpassing of bijstelling.

 • Neemt deel en geeft leiding aan besprekingen en onderhandelingen met gemeentelijke en andere instanties, marktpartijen als projectontwikkelaars, architecten, adviesbureaus, aannemers etc., met bewoners en bewonersorganisaties e.d. en vertegenwoordigt en behartigt de belangen.

 • Werkt aan de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden, signaleert knelpunten en verbeteringen in overleg met collega’s en externe partijen.

 • Analyseert oorzaken van pieken in het werk, bedenkt en voert oplossingen uit, anticipeert en stuurt bij.

 • Verzorgt risicomanagement op projectniveau op het gebied van budget i.r.t. realisatie en prognose, organisatie, planning, informatie en kwaliteit, past risicobeheersingsmaatregelen toe en verzorgt rapportages hierover.

 • Stelt besluitvormingsdocumenten op voor de verschillende fasen van het project en draagt zorg voor afstemming met verschillende afdelingen en directies.

Projectleiding en directievoering

 • Fungeert als directievoerder bij de uitvoering van projecten w.o. opdrachtverstrekking en coördinatie tijdens de uitvoering, de oplevering en de nazorg van de bouw.

 • Maakt afspraken over het resultaat, de tijdsplanning en de kosten, voert besprekingen en onderhandelingen en bewaakt de schriftelijke vastlegging van afspraken, overeenkomsten en contracten.

 • Stuurt op kwaliteit, klanttevredenheid en verwachting (budget en planning) en gaat hiervoor de gesprekken aan met collega’s of externe partijen.

 • Geeft sturing aan planteam en projectteam en draagt zorg voor inhoudelijke en procesmatige afstemming in alle fasen van het project resulterend in een ordentelijke oplevering van het complex en een juiste overgang naar de nazorgfase en beheersorganisatie.

Beleidsvorming

 • Levert vanuit de eigen discipline een bijdrage aan het algemene beleid van de afdeling en aan verbetertrajecten.

 • Verdiept zich in de actuele problematiek die speelt op het werkveld, draagt bij aan de beleidsvorming en zoekt daarbij naar alternatieven waarbij de deskundigheid vanuit de eigen discipline wordt benut om de doelen van anderen te realiseren.

 • Onderzoekt (algemene beleids-)voorstellen op zaken als integraliteit, samenhang, snel oplossen geschetste dilemma's, realiseren van beoogd effect, efficiency, realiteit, kosten, sociale aspecten, consequenties voor de langere termijn, e.d.

 • Draagt een algemene verantwoordelijkheid voor de productvernieuwing.

Functie eisen

 • HBO+/ werk- en denkniveau (richting bouwkunde).

 • Kennis op het terrein van projectleiding en –management, risico- en stakeholdermanagement en relevante wet- en regelgeving.

 • Kennis van vastgoed-rekenen (financieel inzicht).

 • Kennis en ervaring op het gebied van selecteren en contracteren opdrachtnemers (waaronder integrale contractvorming en TCO).

Competenties

 • Resultaatgerichtheid

 • Kwaliteitsgerichtheid

 • Initiatief

 • Plannen en organiseren

 • Voortgangscontrole

 • Probleemoplossend vermogen

Arbeidsvoorwaarden

Schaal K CAO Woondiensten
(senior) Projectleider Ontwikkeling
Login
Hi There!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

Corpo Mission Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.