Inloggen

(Senior) Wijkconsulent

Voor een woningcorporatie in de regio Haaglanden zijn wij op zoek naar een (Senior) Wijkconsulent voor 3 - 4 maanden en bij voorkeur fulltime.

regio Haaglanden
Detachering ZZP
32 - 36 uur
Zuid-Holland

Bedrijfsinformatie

Een woning is de plek waar je je thuis voelt. In de wijk waar je samenleeft met anderen. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om hard aan te werken. Iedere dag weer, met veel positieve energie. Hoe we wonen beter maken? Door echt aandacht te geven aan wat er leeft en speelt: wat hebben huurders nodig om zich thuis te voelen en hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Bouwen aan steeds beter wonen; dat is waar we voor staan. De komende jaren investeren we flink in vernieuwen, verbeteren en verduurzamen.

Functie omschrijving

a. Sociaal beheer

 • Klachten omtrent sociaal beheer (overlast, woonfraude, over bewoning, hennepteelt e.d.) zijn adequaat opgepakt en behandeld, problemen worden zo veel als mogelijk voorkomen en overlast is geminimaliseerd.

 • Er is een relevant netwerk met samenwerkingspartners in de stad.

b. Leefbaarheid

 • Wijkstrategieën zijn geformuleerd, uitgevoerd en afgestemd met netwerkpartners.

 • Belangenvertegenwoordiging bij externe partijen is adequaat en samenwerking wordt actief gezocht.

 • Signalen op het gebied van verslechterde leefbaarheid zijn vertaald naar initiatieven/projecten, uitvoering hiervan is gerealiseerd en voortgang is gerapporteerd; de leefbaarheid is hierdoor verbeterd of wordt op een minimaal niveau in stand gehouden.

c. Huurdersparticipatie

 • De betrokkenheid van huurders bij ons werk en onze plannen (sociale projectbegeleiding, projectcommissies e.d.) is op adequate wijze gestimuleerd en ingevuld; huurdersbetrokkenheid is geoptimaliseerd.

d. Klantcontact

 • Vragen, verzoeken en klachten zijn tijdig en correct beantwoord en vastgelegd in de primaire systemen.

e. Correspondentie

 • Correspondentie (inclusief correspondentie opgesteld door externe partijen zoals bijvoorbeeld van aannemers) is conform richtlijnen opgesteld, verstuurd en gearchiveerd.

f. Kwaliteit dienstverlening

 • Kwaliteit van de dienstverlening is optimaal en minimaal conform de gestelde (KWH-)normen.

 • Voortgang is gerapporteerd.

 • Signalen met betrekking tot de dienstverlening zijn vertaald naar gerichte acties ter optimalisatie van de processen, trends en ontwikkelingen worden gevolgd en klachten zijn opgelost.

 • Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken die de Consulenten betreffen zijn geanalyseerd, verbetervoorstellen zijn opgesteld en implementatie is gerealiseerd.

g. Externe vertegenwoordiging

 • Het belang van de organisatie is adequaat vertegenwoordigd en verweerd bij klachten- en bezwaarafhandelingen.

h. Wet- en regelgeving

 • Externe wet- en regelgeving op gebied van o.a. huurrecht en woningwet is gevolgd en aanpassingen daarin zijn gevolgd en geïmplementeerd.

i. Rapportage

 • Geleverde input over de voortgang en de (te behalen) resultaten ten behoeve van de rapportages, jaarverslag e.d. is correct en betrouwbaar.

j. Beleid

 • Input is geleverd aan het beleid in relatie tot de verantwoordelijkheden van de afdeling Wonen (o.a. ZAV-beleid).

k. Processen en sturingsinformatie*

 • Signalen m.b.t. operationele processen (van de Consulenten), sturingsinformatie en automatisering zijn vertaald naar initiatieven/projecten, uitvoering hiervan is gerealiseerd en voortgang is gerapporteerd.

Wat heb je in huis?

Ervaring in een soortgelijke functie binnen de woningcorporatiesector.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal H

(Senior) Wijkconsulent
Login
Hi There!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

Corpo Mission Groep B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.